Veïns per Sant Feliu

Compromisos

Vigilarem l'acompliment de contractes per prestació de serveis.

Aplicarem el principi de màxima eficiència  en la gestió dels fons públics, que surtne de l'esforç de tots.

Millorar la qualitat de vida, vertebrant millor els barris de la ciutat amb una política urbanística coherent.

Reivindicar la condició de ciutadans de tots els veïns fomentant la participació en tots els temes sensibles al municipi.

Potenciarem la emprenedoria, els negocis i el comerç locals.

Fomentarem la transparència. Informarem  i rendirem comptes periòdicament de la liquidació del pressupost municipal.

Tolerància 0 amb la corrupció i les corrupteles

Cercarem permanentment punts de trobada amb la resta de partits politics i grups socials.

Promourem el civisme amb campanyes informatives i farem aplicar les ordenances municipals als infractors.